تـــــــــ❤ـــــــــــو رفتیــــــــــــــــ ......



امـــــــا همه‌چیـــز را در آغوشـــــــــــ منـــــــــــ جا گذاشتیــــــــــــــ !!!!



❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤.