تـــــــــ❤ـــــــــــو رفتیــــــــــــــــ ......امـــــــا همه‌چیـــز را در آغوشـــــــــــ منـــــــــــ جا گذاشتیــــــــــــــ !!!!❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤.